сондажни дейности

Извършва сондажни дейности в областа на:

1. Сондажи за вода, проучване за вода, разрешителни за водоползване и узаконяване.

2. Изграждане на изливни пилоти микропилоти и анкери.

3. Геоложки проучвания за скално облицовъчни материали, инертни материали и въглища.

4.Инженерно геоложки проучвания за нуждите на строителството

5. Лаболаторни изледвания и изпитания. 

6. Геоложки доклади, хидрогеоложки доклади.

7. Полеви изпитания: SPT, пресиометрия, пакер и др.

8. Изграждане на  ПИЕЗОМЕТРИ.

9. Наклонени и хоризонтални сондажи и циментация.

10. Ядкови сондажи, сондиране с диамант.

11. Укрепване на свлачища, срутища, сгради и съоръжения.

12. Мобилни Сондажни машини за труднодостъпни места.

 

Фирма НИКТ ДРИЛИНГ ООД работи на територията на цялата страна.

 

Офиси:

гр.Пазарджик тел: 0878 161634 / 0898345669

гр.Варна     тел: 0878 564178 / 0888683999

гр.София     тел: 0878757861 / 0878 161634

гр.Плевен  тел: 0878 161634

ИЗВЪРШЕНИ ОБЕКТИ:

Геоложки проучвания АЕЦ"Белене"

Геоложки проучвания "Морска Градина" Варна

Укрепване на Парк-Приморски Бургас

Сондажи за вода - област Варна,Добрич.

Геоложки Проучвания ЛУКОЙЛ БУРГАС

Геоложки проучвания за Ветрогенератори и фотоволтаици.

Геоложки проучвания - Варна и Добрич.

Инжeнерногеложки проучвания  за строителството - гр.София.