Сондажи за вода

  • Изгражда водоснабдителни сондажи и сондажи за вода. Максимална дълбочина 250м., с диаметър до ф 500мм.във всякакви терени.

  • Узаконяване на водовземни съоръжения. Разрешителни за водоползване.

  • Извършваме сондажи за откриване на вода на всякакъв терен.

  • Проблемът с водоснабдяването понякога е доста неприятен. В отдалечени райони сондажът е перфектният избор и ние сме тук, за да ви предложим разрешение на проблема.

  • Работим с качествена техника, пробиваме земна и скална маса, сондираме дълбоко, където вероятността водата да е замърсена, е минимална.